partnership BRO partneriaeth

Keep in touch

Site/Gwefan - Cybertyleri

2017 © Copyright/Hawlfraint BRO Follow us on Twitter or email us Home | About | News | Contact | Cymraeg Cartref Amdanon Newyddion Cysylltwch English

Newyddion

Mehefin 2015


Datblygu Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus


Mae BRO yn falch o gyhoeddi bod, y cyd â GWT Cefn Gwlad, mae wedi cael ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a drafftio arweiniad cyfredol diweddarwyd ar gyfer Awdurdodau Lleol ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Bydd y canllawiau yn bennaf yn cael ei anelu at awdurdodau lleol a'r Parc Cenedlaethol i gymryd lle cylchlythyrau presennol a chyfeiriad eraill, lle y bo'n briodol, yn ymwneud â hawliau tramwy yng Nghymru.


Ebrill 2015


Astudiaeth Gwmpasu Trawsnewid Llefydd Agored


Fe'i gwblhawyd yr astudiaeth o fewn yr amserlen a gytunwyd a osodwyd gan y Gronfa a chyflwynon yr Adroddiad Terfynol yn unol â hynny. Disgwylir i'r Gronfa sicrhau bod yr adroddiad ar gael maes o law. Dymuna'r bartneriaeth BRO ddiolch i bawb a gyfrannodd at yr astudiaeth. Os hoffech gysylltu â ni am ein gwaith yn yr astudiaeth hon, mae croeso i e-bost atom gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen gyswllt.


Ionawr 2015


Astudiaeth Gwmpasu Trawsnewid Llefydd Agored

Mae BRO yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cael ei gomisiynu gan y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru i ymgymryd ag astudiaeth gwmpasu ar gyfer rhaglen newydd posibl, a glustnodwyd gyda chronfa o tua £6,4 miliwn, i gael eu datblygu o drawsnewid Mannau Agored mewn modd amgylcheddol gynaliadwy sy'n dod â aelodau o'r gymuned at ei gilydd ar draws pob sector.